دوره و شماره: دوره 63، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-108 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزگان

صفحه 1-13

محمدرضا اشرف زاده؛ محمود کرمی؛ جمشید درویش


بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

صفحه 15-22

بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسن اکبری


بررسی آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از مصرف حشره-کش دیازینون در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)

صفحه 23-32

سید حسین خزاعی؛ نعمت ا... خراسانی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ مجید احتشامی


امکان‌پذیری استفاده از تصاویر ماهواره‌ای IRS در بررسی وضعیت آب، خاک، پوشش گیاهی منطقه نجم‌آباد ساوجبلاغ

صفحه 33-51

میترا شیرازی؛ غلامرضا زهتابیان؛ سید کاظم علوی پناه


بررسی ویژگی‌های زیست فنی گونه انجیلی به منظور بهره‌گیری در زیست مهندسی (بررسی موردی: بخش پاتم، جنگل خیرود)

صفحه 53-62

احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ حسن رحیمی؛ محمود زبیری؛ قاسم حبیبی بی بالانی


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن (Capra aegagrus) به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در پارک ملی کلاه قاضی، استان اصفهان

صفحه 63-73

آزیتا فراشی؛ محمد کابلی؛ ایمان مومنی


بررسی امکان تاثیر جامعه کفزیان رودخانه طالقان روی تعیین کیفیت آب

صفحه 75-91

محمد مهدوی؛ ام البنین بذرافشان؛ آرش جوانشیر؛ رضوان موسوی ندوشنی؛ محمد باباپور


بررسی سازوکارها و زمینه‌های مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست

صفحه 93-107

هادی ویسی؛ اکبر مجدالدین


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)