دوره و شماره: دوره 63، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-108 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزگان

صفحه 1-13

محمدرضا اشرف زاده؛ محمود کرمی؛ جمشید درویش


بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

صفحه 15-22

بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسن اکبری


بررسی آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از مصرف حشره-کش دیازینون در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)

صفحه 23-32

سید حسین خزاعی؛ نعمت ا... خراسانی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ مجید احتشامی


امکان‌پذیری استفاده از تصاویر ماهواره‌ای IRS در بررسی وضعیت آب، خاک، پوشش گیاهی منطقه نجم‌آباد ساوجبلاغ

صفحه 33-51

میترا شیرازی؛ غلامرضا زهتابیان؛ سید کاظم علوی پناه


بررسی ویژگی‌های زیست فنی گونه انجیلی به منظور بهره‌گیری در زیست مهندسی (بررسی موردی: بخش پاتم، جنگل خیرود)

صفحه 53-62

احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ حسن رحیمی؛ محمود زبیری؛ قاسم حبیبی بی بالانی


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن (Capra aegagrus) به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در پارک ملی کلاه قاضی، استان اصفهان

صفحه 63-73

آزیتا فراشی؛ محمد کابلی؛ ایمان مومنی


بررسی امکان تاثیر جامعه کفزیان رودخانه طالقان روی تعیین کیفیت آب

صفحه 75-91

محمد مهدوی؛ ام البنین بذرافشان؛ آرش جوانشیر؛ رضوان موسوی ندوشنی؛ محمد باباپور


بررسی سازوکارها و زمینه‌های مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست

صفحه 93-107

هادی ویسی؛ اکبر مجدالدین


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1389، صفحه 317-407
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1389، صفحه 211-316
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1389، صفحه 109-210
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1389، صفحه 1-108