نویسنده = ذوفن، پرژک
تعداد مقالات: 1
1. پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-157

لیلا امیری؛ رویا آزادی؛ سعادت رستگارزاده؛ پرژک ذوفن