نویسنده = خرازی باهری، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سه روش تعیین دبی محیط‌زیستی برای رودخانه هرو در حوزه‌ آب منطقه‌ای استان اردبیل

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-150

بهمن جباریان امیری؛ بهاره خرازی باهری؛ بابک خیاط رستمی