نویسنده = امامی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 197-210

الهام منصوری؛ علیرضا کریمی؛ حجت امامی؛ یحیی پرویزی