نویسنده = علی احیایی، عطا الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع گونه‌های گیاهی حاشیه دریاچه زریوار مریوان

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-64

نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی؛ عطا الله علی احیایی