نویسنده = عباسی، عنایت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت و توسعۀ فضای سبز شهر تهران

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 399-410

عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ نرجس کابلی