نویسنده = متین خواه، سید حمید
تعداد مقالات: 4
2. بررسی برخی مشخصات فیزیولوژیک درختان و درختچه‌های رایج در فضاهای سبز شهری

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 505-517

سید حمید متین خواه؛ مینا اورنگی


3. تعیین معیارهای زیستی نشان‏دهندة تنش آلودگی هوا بر درخت چنار (Platanus orientalis L.)

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-78

زینب رفیعی؛ نورالله میرغفاری؛ سید حمید متین خواه


4. بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ زاگرسی جهت معرفی و ایجاد تنوع در فضای سبز شهری

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 311-318

عاطفه شهبازی؛ سید حمید متین خواه؛ مریم رهنمون فر