نویسنده = بابا یی زاد، ولی اله
تعداد مقالات: 1
1. تنوع باکتری Bacillus thuringiensis در اکوسیستم‏های مختلف استان مازندران

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 313-321

فاطمه گرایلی مرادی؛ محمود محمدی شریف؛ علیرضا هادی زاده؛ ولی اله بابا یی زاد