نویسنده = حمزه پور، منا
تعداد مقالات: 1
1. مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه (HSI) برای شنگ معمولی (Lutra lutra) در منطقه شکار ممنوع دیلمان - درفک

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-137

محمود کرمی؛ محمد دهدار درگاهی؛ منا حمزه پور