نویسنده = عبداللهی، هدا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اولویت های گردشگری در منطقه گاوخونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-110

هدا عبداللهی؛ سید حمید متین خواه؛ حسین بشری؛ سید محسن حسینی