نویسنده = اکبری، حسن
تعداد مقالات: 3
1. برآورد ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه های خشک ایران مرکزی برای جبیر (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش دره انجیر)

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-37

حسن اکبری؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ حسین عباسیان


2. معرفی مجدد گور ایرانی ((Equus hemionus onager به طبیعت: مطالعۀ موردی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران در استان یزد

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-22

حسن اکبری؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اعظم حبیبی‌پور؛ علی شاکر


3. بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسن اکبری