کلیدواژه‌ها = هوپرورش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقۀ مرودشت در ایران

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 223-232

حمزه میرحاجی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین عباسپورفرد