کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 5
1. تهیۀ نقشۀ پراکنش جغرافیایی مناطق مناسب دفن پسماند جامد شهری (مطالعۀ موردی: مراتع نازلوچای ارومیه)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-317

رویا جنگی دغدغان؛ حمیدرضا ممتاز؛ مهشید سوری


4. مکان‏یابی محل دفن زباله با به‌کارگیری فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش TOPSIS(مطالعة موردی:شهرستان گلپایگان)

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-119

مژگان میرزایی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


5. پهنه‌بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیارهای محیط‌زیستی: مطالعۀ موردی شهرستان خاتم، استان یزد

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 285-300

سمیه حدادی نیا؛ افشین دانه کار؛ کورش عشقی؛ علی اصغر درویش صفت؛ محمد کابلی