کلیدواژه‌ها = پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
بررسی تغییرات اندازه گروه گرگ خاکستری (Canis lupus) در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو اصفهان

دوره 64، شماره 3، مهر 1390، صفحه 313-323

فاطمه زوارئی؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اصغر عبدلی؛ محمد بهشتی زواره؛ آرش صادقی