کلیدواژه‌ها = جاذب‏‏‏های معدنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حذف کروم (VI) از محلول‏‏‏ها‏ی آبی به‌وسیلۀجاذب‏‏‏ ها‏ی معدنی بر پایۀ روش تاگوچی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 549-563

مطهره حقی؛ محمدرضا رضایی؛ سوسن صادقی؛ علی زراعتکار مقدم