کلیدواژه‌ها = فازی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 971-983

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی


2. بررسی تأثیر سطوح ریسک و جبران بر روی نتایج ارزیابی قابلیت اراضی در محیط فازی (مطالعة موردی: زیر حوضة پلاسجان)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 843-855

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی