کلیدواژه‌ها = اقلیم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شرایط زیست‌اقلیمی ایران

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 413-426

بختیار محمدی


2. بررسی عوامل موثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 197-210

الهام منصوری؛ علیرضا کریمی؛ حجت امامی؛ یحیی پرویزی