کلیدواژه‌ها = حوضة آبریز گرگان‏رود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیده تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر کاربری اراضی طبیعی حوضه آبریز گرگان‏ رود

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-39

سیده شعله حسینی؛ حمید رضا غفارزاده؛ زهرا عابدی؛ نیما شیری