نویسنده = سید مهدی امینی نسب
ارزیابی تنوع زیست‌فرهنگی ذخیره‌گاه زیست‌کرة هامون

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 213-230

10.22059/jne.2023.364433.2593

محسن تیرافکن؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ سید مهدی امینی نسب


ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 264-277

10.22059/jne.2021.315007.2130

صادق پورسالم؛ سید مهدی امینی نسب؛ حسین مددی؛ حسین دلشب


مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 125-137

10.22059/jne.2021.303441.1996

حمیده کشتکار؛ سید مهدی امینی نسب؛ حسین مددی؛ رسول زمانی احمد محمودی