نویسنده = مهیار حبیبی راد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کارایی و بهره‏ وری مصرف آب تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ‏ها

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 595-608

حمید سرخیل؛ مهیار حبیبی راد؛ نعمت الله خراسانی