نویسنده = سید مهدی حشمت الواعظین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پایداری اکولوژیک زمین های کشاورزی با استفاده از عناصر ساختاری سرزمین

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 219-230

علی لطفی؛ سید مهدی حشمت الواعظین


2. قیمت‌گذاری ضمنی فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدونیک: (مطالعه نمونه: محله جهانشهرکرج)

دوره 64، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-41

معصومه شعبان؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ مجید مخدوم؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی