نویسنده = حسن پوربابایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات نمایه‌های تنوع و اهمیت نسبی (SIV) گونه‌های گیاهی در ذخیره‌گاه جنگلی دکتر درستکار، گیسوم تالش

دوره 63، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 389-398

مرضیه نوبخت؛ حسن پوربابایی؛ مرضیه بیگم فقیر؛ رویا عابدی