نویسنده = هادی ویسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و واکاوی نظام ارتباطات برای انتقال اطلاعات محیط زیستی در ایران و موانع پیش رو

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 295-311

هادی ویسی؛ آرش یوسفی؛ فاطمه آرتا؛ فریبا همتیان


2. بررسی سازوکارها و زمینه‌های مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 93-107

هادی ویسی؛ اکبر مجدالدین