دوره و شماره: دوره 69، شماره 1، بهار 1395 
1. اثر تغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود

صفحه 1-20

فاطمه باطنی؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ نوراله میرغفاری


3. تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه (Artemisia sp.) در اراضی طبیعی اطراف معدن مس دره زرشک، تفت، یزد

صفحه 35-46

مهدیه دالوند؛ امیرحسین حمیدیان؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ سید علی اصغر میرجلیلی؛ بابک متشرع زاده؛ عصمت اسماعیل زاده


4. توسعه مدل پیش‌بینی غلظت ازن در هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 47-60

مهرداد رفیع پور؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


6. مقاومت به سرب نهال های Populus nigra همزیست شده با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی

صفحه 79-93

آزاده صالحی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ انوشیروان شیروانی


14. ارزیابی شاخص‌های مدیریت پایدار در منطقه حفاظت‌شده باغ شادی یزد

صفحه 197-210

غلامحسین مرادی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ هارالد واسیک


16. ارزیابی زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) با روش آنتروپی بیشینه در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

صفحه 231-245

صیاد شیخی ئیلانلو؛ مظاهر معین الدینی؛ مصطفی قلی پور؛ علی شیخی؛ هادی کراچی


18. بررسی دو شکلی جنسی در کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) در ایران

صفحه 269-281

محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ محمد زرین تاب