نویسنده = عراقی نژاد، شهاب
تعداد مقالات: 1
1. تعیین طبقه‌بندی کیفی آب‌ بر اساس حداقل پارامترهای کیفی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 583-595

دنیا دزفولی؛ سید محمد حسینی موغاری؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد