نویسنده = طبری کوچکسرایی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ‌ نهال‌های غرقاب شدۀ بید ‌مجنون (Salix babylonica L.) به فلز سنگین روی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-64

عظمت حسینی مجرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی


2. مقاومت به سرب نهال های Populus nigra همزیست شده با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-93

آزاده صالحی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ انوشیروان شیروانی