تعداد مقالات: 484
54. ارزیابی تأثیر کاربرد گچ در تثبیت موقت خاک

دوره 63، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 127-141

علی اکبرزاده؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور


55. بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین کروم در خاک اطراف کارخانۀ سیمان بهبهان

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 137-146

عاطفه اکبری؛ حمیدرضا عظیم زاده


58. پایش زیستی آلاینده‌های هوا (ازن و دی‌اکسید‌نیتروژن) با استفاده از گلسنگ Lecanora muralis

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 153-162

محمدرضا خانی؛ مهناز واعظی؛ الهام قنادی؛ اسد عبدی


59. تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در لارو حشرات(مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود)

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 159-172

بهناز انصاری؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت


61. ارزیابی پایداری اکولوژیک زمین های کشاورزی با استفاده از عناصر ساختاری سرزمین

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 219-230

علی لطفی؛ سید مهدی حشمت الواعظین


62. مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه کمرکلی جنگلی (Sitta europaea) در نیمرخ شمالی البرز

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 225-236

فاطمه بهادری خسروشاهی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ پدرام عطارد؛ میترا شریعتی


63. تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی بخش پاتم جنگل خیرود با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 245-254

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری


64. کاربرد الگوی لاجیت آشیانه‌ای در ارزش‌گذاری خدمات گردشگری: سایت گردشگری‌‌ـ تفریحی گنج‌نامۀ همدان

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 253-265

سیدپرویز جلیلی کامجو؛ غلامعلی شرزه ای؛ رحمان خوش اخلاق؛ طیبه رحیمی


65. توزیع مکانی کروم، کبالت و نیکل در خاک‎های سطحی استان همدان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 283-295

سهیلا براتی؛ نوراله میرغفاری؛ علیرضا سفیانیان؛ لقمان خداکرمی


66. آزمون فرضیه اثر خشکسالی تولید در استان‌های ایران: مدل فضایی SAR

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-309

سیدپرویز جلیلی کامجو


67. بررسی راندمان حذف روی و مس از محلول آبی با استفاده از جاذب نانوساختار نی

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 301-314

علی بافکار؛ هدی کهریزی؛ معصومه فراستی


69. ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم

دوره 63، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 329-345

سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایرانخواهی؛ مرجان شاکری


70. تعیین غلظت فلزات سنگین در بافت عضلۀ خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 345-351

زهره احمدی کردستانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی؛ سهراب اشرفی


71. بررسی تغییرات درون گونه ای جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke, 1807) در محدوده استان هرمزگان

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 347-361

محمدرضا اشرف زاده؛ طیبه شاهی؛ محمود کرمی؛ جمشید درویش


72. کاربرد رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکف در پیش‌بینی تغییرات کاربری سرزمین شرق استان مازندران

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 351-363

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد


74. بررسی تاثیر کاربرد گچ و تلقیح میکروبی بر زمان رسیدن کمپوست پیت نیشکر

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 431-444

حسن سرخه؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر


75. کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 437-451

کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی